Как не стать жертвой мошенников. Памятки.

 

moshenn-ostorozh-1

moshenn-ostorozh-2

pokup-v-inete

pamyatka protiv moshennikov